مزرعه شرکت تعاونی پرورش شترمرغ مهدیس وارنا در نزدیکی تهران درشهرستان ورامین درزمینی به مساحت 600000 مترمربع واقع شده و با احداث 13000 مترسالن های سرپوشیده شامل جوجه کشی و پرواربندی وسالن های مولد با توان تولید 13000 قطعه شترمرغ درسال می باشد

Powered By Mahsan Co